Skládání výkresů

Skládání výkresů se provádí podle normy ČSN 01 3111.

 

 

 

Skládají se pouze kopie výkresů, ne originály. Kde výkresy skládáme:

  • výkresy se skládají postupně, a to pohybem nejdříve po šířce a potom po délce výkresu
  • popisové pole musí být vždy na čitelné straně
  • výsledek je vždy formát A4
     
Budeme-li výkres vkládat do desek, je potřeba na levé straně si zachovat 20 mm proužek pro nalepení.
 

 
 
Pro tento článek jsme využili také dostupných zdrojů z univerzity VŠB-TU - Ostrava.